Need Help ?
Call: +977- 088680138

जि. शि. अ.

श्री लालबहादुर घर्तीमगर

विद्यालय उमेर समुहका सबै बालबालिकाहरुलाई नजिकको विद्यालयमा भर्ना गरी शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।